Mútues

En els nostres centres a Sabadell i Martorell tenim concert amb les següents asseguradores. Consulti la seva mútua per realitzar la prova mèdica.

 

Treballem amb les principals mútues de salut:

 

ACTIVA MUTUA, AEGON, ASEFA SEGUROS, ASISA, ASSISTTÈNCIA SANITARIA COLEGIAL, AXA, AGRUPACIÓ MÚTUA, ANTARES, AME ASISTENCIA, ASESORAMIENTO MEDICO SXXI, ATOCHA SEGUROS, CIGNA, CS24, CLINIC POINT, DKV, EGARSAT, GENERALI, GESTIMÉDICA, HNA SC, MEDICINA LLIURE, MUTUACAT, MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA GENERAL DE CATALUNYA, MAPFRE, NECTAR, SALUT ON NET, SANITAS, VIVAZ

SanitasDKVMútua General de CatalunyaAEGONASISAAssitència SanitàriaAXAAgrupacióMAPFREASEFAAntaresAMEASESORAMIENTO MEDICO SXXISeguros AtochaVivazCIGNACS24Clinic PointEgarsatGeneraliGestimédicaHNAHNA Servicios CorporativosActiva MutuaMedicina LliureMútuacatMutua Intercomarcalnéctar seguros de Saludsalud on net